Ännu mera camping

För dig som vill ha ut allra mest, som liksom inte kan få nog av Varberg, havet, poolen och allt det andra erbjuder vi säsongsplatser. Vi har två olika slag; helsäsong och 30-dagar. 

Antalet säsongsplatser är begränsat och det är ofta en mycket stor efterfrågan. Vill du ställa dig i kö för säsongsplats börja med noga läsa igenom Villkor för köplats . Där står allt du behöver veta för att stå i kö till säsongsplats.

Priset för en säsongsplats varierar med storlek på platsen och om platsen har vatten och avlopp eller inte.

Nedan är några exempel på priser för 2018:Helsäsong:
Period: 6 april - 26 augusti 
Prisexempel: 80m2 - 154 kr/dygn (minst 142 dygn)
Extra storlek: 180 kr per m2
Storlek på platser: 68m2 - 140m2
Finns platser på gatorna:  R, S, T och U
Alla platser har vatten och avlopp, 895 kr
El: 2.10 kr per förbrukad Kwh

30-dagarssäsong:
En s.k. 30-dagarsplats innebär att man hyr minst 30 st valfria dygn i någon av perioderna 1 april - 1 juli och/eller 12 augusti - 31 oktober. 
Under perioden 1/7-12/8 måste man lämna platsen, det går inte att boka till nätterna under sommaren till ordinarie pris.

Prisexempel: 80m2 140 kr per dygn, midsommarhelgen bokas till ordinarie pris
Finns platser på gatorna: L, M och N
El: 2.10 kr per förbrukad Kwh

 

Boka Online

poolparty