25 juli 2018

GRILLFÖRBUD

Från och med idag kl 15.00 råder totalt eldningsförbud i Halland. Det innebär att ingen grillning är tillåten. Inte heller på privat tomt. Förbudet gäller gasolgrill, kolgrill, stormkök och alla former av grillar/kök etc med öppen låga.

Det finns inga undantag från förbudet att grilla och elda. Att bryta förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse. För ytterligare information hänvisas till Räddningstjänst Väst, www.rvast.se.

(En elgrill har såvitt vi förstår ingen öppen låga och borde sålunda vara tillåten om den placeras på eldsäkert underlag och inte leder värme till marken).

Förbudet gäller tillsvidare.