Så tycker våra gäster

För oss på apelviken.se står våra gäster i fokus. Det är för dem vi finns. Och därför ber vi alla som bott hos oss att dela med sig av sina tankar och upplevelser kring sin vistelse.

Alla som vill delta gör det genom att svara på några enkla frågor i vår gästenkät. Vår förhoppning är naturligtvis att så många som möjligt vill vara med och tycka. Det samlade resultatet utgör sedan en viktig beståndsdel i våra beslut och insatser när vi bygger vidare på vår ambition om Sveriges främsta semesteranläggning. 

Aktuellt resultat

Om du vill kan du ta del av resultatet i realtid, det vill säga hur det ser ut just precis nu klicka här

Du kan också dela med dig av dina upplevelser av apelviken.se genom att svara på enkäten här. Har du frågor om enkäten, eller vill veta mer hur vi använder den mejla oss gärna, info@This text is protectedapelviken.se.

Boka Online

gästenkät
karta
Anmälan nyhetsbrev
poolparty